Rullolja

Rullolja

En rulle kräver omvårdnad. Ju fler smådelar en rulle har, desto mer omvårdnad krävs. En öppen haspelrulle brukar klara sig bäst. För den late kan det räcka att spola hela rullen i sötvatten efter fisketuren - och inte göra något förrän det börjar gnissla. För bästa prestanda på sin multirulle MÅSTE man plocka isär den då och då och olja och fetta.