#YesDogger

Syns med dina bilder hos Dogger med #yesDogger

Vi gillar att se våra produkter användas i verkligheten och ibland har vi önskemål om att dela våra kunders bilder i våra egna kanaler. Genom att svara på vår förfrågan med hashtaggen #yesDogger accepterar du följande villkor:

Du ger Dogger en ersättningsfri, internationell rätt att använda alla bilder som du svarat #yesDogger på, i marknadsföring och annonsering: vilket inkluderar men ej är begränsat till Doggers hemsida, sociala medier, nyhetsbrev, tryckt annonsering, butiksmaterial och annan kommunikation.

Du intygar att Doggers användande inte bryter mot tredje parts rättigheter eller mot några lagar.

Du ger Dogger rätt att redigera hela eller delar av din originaltext till bilden.

Om du är under 18 år intygar du att du har dina målsmäns godkännande.

Du friar Dogger och alla personer som agerar för Dogger från alla skyldigheter att betala dig, eller någon annan, för användningen av dina bilder som du svarat #yesDogger på, och för de immateriella rättigheterna som är förknippade med ovan beskrivna användningar.

Om du ångrar dig och i efterhand vill ha din bild borttagen från våra sociala medier eller hemsida, kontaktar du oss via mail eller telefon så ordnar vi så att ditt innehåll blir blir borttaget.