Miljöarbete

Vi kämpar för friska fiskevatten!

Vår verksamhet är beroende av att våra vatten mår bra - därför är det extra viktigt för oss att dra vårt strå till stacken. Att fisket generellt sett har blivit sämre i Östersjön över tid går inte att förneka. Vi har därför sedan 2017 valt att samarbeta med utvalda organisationer som arbetar aktivt med att rädda våra svenska fiskevatten.

Naturskyddsföreningen - stödföretag 2023. 

Den svenska föreningen Naturskyddsföreningen arbetar med natur- och miljöfrågor. Hav & vatten är ett av deras arbetsområden, där givetvis Östersjön har en central roll. Naturskyddsföreningen arbetar bland annat för att skydda värdefulla havsområden och stärka akvatiska ekosystem. Det vill vi på Dogger.se också se. Därför är vi stödföretag till deras arbete. Läs mer om Naturskyddsföreningen och deras ståndpunkter om hur Östersjön ska räddas.

Sportfiskarna företagssupporter

Sportfiskarna är den enda organisationen i Sverige som har fullt fokus på livet under vattenytan. Några av deras viktigaste uppgifter är att:

• värna och vårda vattnen

• verka för livskraftiga bestånd i friska vatten

• sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all verksamhet

• värna och vårda fiskbestånden och motverka alla former av överexploatering

• skapa opinion i samhället för sportfiske och fiskevård

• genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresse

• initiera och stödja forskning i fiske-, vatten- och miljövård

Sportfiskarna genomför varje år ett stort antal miljö- och biotopinsattser som förbättrar för våra fiskar och vattendjur samt ser till att 10 000-tals barn och unga får komma ut på fiske och lära sig om livet under ytan.

Älvräddarna - huvudsponsor 2022

Den ideella organisationen Älvräddarna verkar för att befintlig vattenkraft ska miljöanpassas med fiskvägar, fingaller, omlöp och ålyngellledare etc. Vattendrag med fungerande lekplatser är viktiga för sportfisket! Läs mer om Älvräddarnas arbete här.

Världsnaturfonden WWF - vänföretag 2020

WWF arbetar brett med naturvård. Deras projekt Rädda Östersjön ligger oss närmast hjärtat. Läs mer om WWF och deras Östersjön-projekt här.

Tranås energi

En elleverantör som har ett nära samarbete med Älvräddarna. Där köper vi vår el och har gjort tillvalet "Hemmagjord el" som innebär att elen med största möjliga hänsyn till natur och miljö i vårt kraftvärmeverk i Tranås och i våra vattenkraftverk i Ydre. Produktionen är både märkt med Bra Miljöval och diplomerad av Älvräddarna.

Hjälp till du också!

Det är lättare än någonsin att hjälpa till via Swish.

Swisha valfritt belopp till:

Älvräddarna 123 471 82 43

Naturskyddsföreningen 90 12 014

WWF 90 19 746

Sportfiskarna 123 900 72 95

Respektera minimimått och fångstregler. 

Du känner väl till att Östersjön omfattas av fångstbegränsningar? Vid handredskapsfiske får till exempel maximalt tre gäddor mellan 40–75 cm behållas per fiskare och dygn.

Friska upp kunskaperna i catch and release med rätt teknik och se till att du har den utrustning som krävs för att inte skada fisken. Sportfiske skadar inte fiskebestånden om vi fortsätter att vara varsamma med fiskarna som vi vill sätta tillbaka.

Respektera de fredningsområden som Länsstyrelsen upplyser om, för att inte störa fiskens lek.