Miljöarbete

Vi kämpar för friska fiskevatten!

Vår verksamhet är beroende av att våra vatten mår bra - därför är det extra viktigt för oss att dra vårt strå till stacken. Att fisket generellt sett har blivit sämre i Östersjön över tid går inte att förneka. Vi har därför sedan 2017 valt att samarbeta med utvalda organisationer som arbetar aktivt med att rädda våra svenska fiskevatten.

Älvräddarna - huvudsponsor 2022.

Den ideella organisationen Älvräddarna verkar för att befintlig vattenkraft ska miljöanpassas med fiskvägar, fingaller, omlöp och ålyngellledare etc. Vattendrag med fungerande lekplatser är viktiga för sportfisket! Läs mer om Älvräddarnas arbete här.

Naturskyddsföreningen - stödföretag 2022. 

Den svenska föreningen Naturskyddsföreningen arbetar med natur- och miljöfrågor. Hav & fiske är ett av deras arbetsområden, där givetvis Östersjön har en central roll. Läs mer om Naturskyddsföreningen och deras ståndpunkter om hur Östersjön ska räddas.

Världsnaturfonden WWF - vänföretag 2020.

WWF arbetar brett med naturvård. Deras projekt Rädda Östersjön ligger oss närmast hjärtat. Läs mer om WWF och deras Östersjön-projekt här.

Tranås energi - en elleverantör som har ett nära samarbete med Älvräddarna. Där köper vi vår el och har gjort tillvalet "Hemmagjord el" som innebär att elen med största möjliga hänsyn till natur och miljö i vårt kraftvärmeverk i Tranås och i våra vattenkraftverk i Ydre. Produktionen är både märkt med Bra Miljöval och diplomerad av Älvräddarna.

Sportfiskarna företagssupporter - Sportfiskarna är den enda organisationen i Sverige som har fullt fokus på livet under vattenytan. Några av deras viktigaste uppgifter är att:

• värna och vårda vattnen

• verka för livskraftiga bestånd i friska vatten

• sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all verksamhet

• värna och vårda fiskbestånden och motverka alla former av överexploatering

• skapa opinion i samhället för sportfiske och fiskevård

• genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresse

• initiera och stödja forskning i fiske-, vatten- och miljövård

Sportfiskarna genomför varje år ett stort antal miljö- och biotopinsattser som förbättrar för våra fiskar och vattendjur samt ser till att 10 000-tals barn och unga får komma ut på fiske och lära sig om livet under ytan.

Hjälp till du också!

Det är lättare än någonsin att hjälpa till via Swish.

Swisha valfritt belopp till:

  • Älvräddarna 123 471 82 43
  • Naturskyddsföreningen 90 12 014
  • WWF 90 19 746
  • Sportfiskarna 123 900 72 95

Respektera minimimått och fångstregler. 

Du känner väl till att Östersjön omfattas av fångstbegränsningar? Vid handredskapsfiske får till exempel maximalt tre gäddor mellan 40–75 cm behållas per fiskare och dygn.

Friska upp kunskaperna i catch and release med rätt teknik och se till att du har den utrustning som krävs för att inte skada fisken. Sportfiske skadar inte fiskebestånden om vi fortsätter att vara varsamma med fiskarna som vi vill sätta tillbaka.

Respektera de fredningsområden som Länsstyrelsen upplyser om, för att inte störa fiskens lek.