Miljöarbete

Vi kämpar för friska fiskevatten!

Vår verksamhet är beroende av att våra vatten mår bra - därför är det extra viktigt för oss att dra vårt strå till stacken. Att fisket generellt sett har blivit sämre i Östersjön över tid går inte att förneka. Vi har därför sedan 2017 valt att samarbeta med dessa tre organisationer.

Älvräddarna - huvudsponsor 2021.

Den ideella organisationen Älvräddarna verkar för att befintlig vattenkraft ska miljöanpassas med fiskvägar, fingaller, omlöp och ålyngellledare etc. Vattendrag med fungerande lekplatser är viktiga för sportfisket! Läs mer om Älvräddarnas arbete här.

Naturskyddsföreningen - stödföretag 2020. 

Den svenska föreningen Naturskyddsföreningen arbetar med natur- och miljöfrågor. Hav & fiske är ett av deras arbetsområden, där givetvis Östersjön har en central roll. Läs mer om Naturskyddsföreningen och deras ståndpunkter om hur Östersjön ska räddas.

Världsnaturfonden WWF - vänföretag 2020.

WWF arbetar brett med naturvård. Deras projekt Rädda Östersjön ligger oss närmast hjärtat. Läs mer om WWF och deras Östersjön-projekt här.

Hjälp till du också!

Det är lättare än någonsin att hjälpa till via Swish.

Swisha valfritt belopp till:

  • Älvräddarna 123 471 82 43
  • Naturskyddsföreningen 90 12 014
  • WWF 90 19 746

Respektera minimimått och fångstregler. 

Du känner väl till att Östersjön omfattas av fångstbegränsningar? Vid handredskapsfiske får till exempel maximalt tre gäddor mellan 40–75 cm behållas per fiskare och dygn.

Friska upp kunskaperna i catch and release med rätt teknik och se till att du har den utrustning som krävs för att inte skada fisken. Sportfiske skadar inte fiskebestånden om vi fortsätter att vara varsamma med fiskarna som vi vill sätta tillbaka.

Respektera de fredningsområden som Länsstyrelsen upplyser om, för att inte störa fiskens lek.