Ångerrätt, öppet köp, retur och garanti

Ångerrätt

För kund som handlar på distans (t.ex. via Företagets hemsida eller per telefon) tillämpas Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta innebär att du vid distanshandel har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar, utan att ange något skäl. Vi på Dogger erbjuder även 30 dagars öppet köp, läs mer under rubriken öppet köp. Oavsett om du väljer att nyttja ångerrätten eller öppet köp står du som kund för returfrakten. Fristen för att utöva din ångerrätt räknas från och med dagen efter du tagit emot din vara (om ångerfristens sista dag infaller en lördag, söndag eller helgdag kan du ångra ditt köp även nästkommande vardag). Om du köpt flera varor eller en vara som består av flera delar, räknas ångerfristen från den dag du mottar den sista varan eller den sista delen av varan. Är det fråga om regelbunden leverans av varor under en viss tid, räknas dock ångerfristen från det att du får den första leveransen. Om det är en tjänst som köpts och du samtycker till att tjänsten börjar utföras inom 14 dagar godkänner du att inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

Du har rätt att undersöka den produkt du köpt innan den returneras. För att utföra en sådan undersökning har du rätt att hantera varan i den utsträckning det är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Med andra ord kan du testa att varan fungerar, dock inte använda den i syfte av normalt bruk för att sedan returnera produkten. Observera att granskningsrätten ej kan tillämpas på varor som går under 11 § punkt 4 i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Exempel på detta är vissa maskiner och batterier.

Vill du ångra ditt köp så skapar du ett returärende hos oss inom 14 dagar efter du mottagit varan. Det gör du enklast genom att fylla i vårt returformulär.

Vill du använda eget fraktsätt ska returen skickas som företagspaket till Dogger AB, Hantverksgatan 15, 314 34 Hyltebruk, men enklast för dig är alltid att köpa vår returfrakt.

Information om ångerrätt och standardformulär för utövande av ångerrätten finns även på Konsumentverkets webbplats.

Om du ångrar ditt köp inom ovan angiven ångerfrist, så kommer återbetalning att ske utan onödigt dröjsmål, senast 14 dagar från det att du underrättat oss om att du vill frånträda avtalet (att du vill utöva din ångerrätt). Återbetalning innebär att vi betalar tillbaka de betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnader i samband med utleveransen från vårt lager, dock ej returfrakt. Återbetalningen genomförs om möjligt med samma betalningsmedel som du använde vid köpet, om du inte uttryckligen kommit överens om annan metod med oss. Återbetalningen i sig verkställs utan kostnad. Om Walley saknar några uppgifter kommer de kontakta dig via mail för att kunna slutföra krediteringen.

Öppet köp och byte av produkt

Vi erbjuder 30 dagars öppet köp från den dag du mottagit din order. Varorna måste vara oanvända i sin originalförpackning eller i samma skick som vid leveranstillfället. Tänk på att du måste förpacka originalförpackningen i en skyddande kartong. Du som kund står för returfrakten. Klicka här för att skapa en retur. Vi återbetalar hela produktens värde till dig när varan har kommit i retur oskadad. Om originalförpackningen är skadad eller tejpad på görs 20% avdrag. Om varan är skadad görs en individuell bedömning. Vid retur står kunden för skador som kan uppstå under transporten. Det är viktigt att du direkt vid mottagande av varan kontrollerar att den stämmer överens med din beställning och uppfyller dina förväntningar, vi kan inte ta en använd produkt i retur.

OBS! Retur av delar i ett paket innebär ordinarie kampanjpris på resterande paketartiklar.

Önskar du byta storlek eller produkt lägger du en ny order. Du betalar varorna precis som vanligt och blir sedan krediterad din ursprungsorder när vi mottagit och bekräftat ditt returpaket. Alternativt loggar du in på Walley.se eller via appen och flyttar fram ditt förfallodatum.

Klicka här för att skapa en retur.

Returadressen är: Dogger AB, Hantverksgatan 15, 31434 Hyltebruk.

Hur returnerar jag varor?

Vill du ångra ditt köp ber vi dig att returnera varan i dess originalförpackning, komplett med emballage och medföljande dokumentation. Observera att vi inte har möjlighet att hantera en retur utanför vårt returformulär. Klicka här för att skapa en retur.

Returadressen är: Dogger AB, Hantverksgatan 15, 31434 Hyltebruk.

Returfrakt

Om du som kund utnyttjar din ångerrätt eller öppet köp står du för fraktkostnaden när du skickar tillbaka varan. Vi ber dig att omsorgsfullt hantera och paketera varan inför transport samt iaktta våra instruktioner gällande paketering och använda vårt formulär för retur. Paketera varan så pass väl att den inte kan skadas under transporten samt agera med omsorg fram tills överlämning av varan sker till transportören. Glöm inte att alltid ta emot inlämningskvitto från transportbolaget och spara detta tills varan ankommit till Doggers lager och du mottagit godkännande från oss!

Om du önskar använda vårt fraktavtal, vänligen kontakta vår kundservice på info@dogger.se  för fraktsedel och prisuppgift.

Värdeminskning

Från den återbetalning vi utför då du utövat din ångerrätt, kan vi avräkna ett värde motsvarande värdeminskning avseende den vara du returnerar. Detta kan omfatta förhöjda leveranskostnader till följd av dina val av leveransmetod och varans värdeminskning till följd av att du hanterat den i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Vi kan också härvid räkna in en proportionell andel av priset för en tjänst som delvis utförts innan du utövat ångerrätt om du under ångerfristen uttryckligen begärt att tjänsten skulle utföras. 

Tillverkningsprodukter och förbrukningsprodukter

Varor och produkter som är specialtillverkade efter dina önskemål som kund, omfattas inte av ångerrätten. Det kan gälla en vara som tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda anvisningar eller som annars ges en tydlig personlig prägel, såsom varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas. Ångerrätten gäller heller inte för sådana varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla.

Reklamation

Om en vara du köpt är felaktig har du rätt att reklamera produkten genom att som första steg kontakta kundservice på info@dogger.se eller 0176-14889. Som konsument har du alltid rätt att reklamera din vara enligt konsumentköplagen. Du bör framställa meddelande om reklamation så snart som möjligt efter att du upptäckt felet, dock senast inom tre år efter att du mottagit varan.

Med fel avses ursprungliga fel på produkten som redan förelåg när du tog emot den, att varan inte stämmer överens med beskrivning, att den inte kan användas till det den är avsedd för, att den inte motsvarar vad du som köpare rimligen kunnat förvänta dig eller att den inte åtföljts av anvisningar som behövs för exempelvis installation, skötsel och användning. Med fel avses dock inte försämringar av produkten till följd av olyckshändelse, vanvård, felaktig eller utebliven service, felaktigt bränsle, felaktig montering eller onormal användning. Reklamationsrätten täcker inte heller normalt slitage och förbrukningsdetaljer såsom knivar, remmar etc. 

Beroende på omständigheterna och på vilket slags fel som upptäcks i varan, kan Dogger AB komma att erbjuda leverans av ersättningsprodukt, avhjälpande i form av exempelvis reparation eller prisavdrag. I vissa undantagsfall kan du dessutom ha rätt att häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för dig som köpare och om inga andra åtgärder lämpar sig.

Garanti

Som återförsäljare förhåller sig Dogger AB till eventuella produktgarantier tillämpade av tillverkarna av de produkter vi säljer. Garantitiden för en specifik produkt finner du på dess produktsida, viktigt att tänka på är att garantitiden kan vara kortare om du köper varan som företag och därmed brukar varan i professionellt syfte. För att service ska kunna utföras måste produkten skickas eller avlämnas på auktoriserad serviceverkstad. Kontakta kundservice för att få veta vilken verkstad som ska användas. Reparation under garantitiden är kostnadsfri. Skulle felet ej omfattas av garantin tillkommer kostnad för undersökning, eventuell frakt eller utkörning och reparation. Utbyte eller reparation av vara innebär ej förlängning eller ny garantitid.

  1. Garantin räknas från och med inköpsdatum om inget annat framkommer. Garantin gäller endast om du lämnat in produkten hos oss på Dogger eller hos annan auktoriserad verkstad av produktens varumärke.
  2. Garantin täcker fabrikationsfel och omfattar nya reservdelar, eventuell frakt samt arbetslön.
  3. Garantin täcker inte slitdelar, handhavandefel, felaktig anslutning, fel drivmedel, brist på underhåll, repor och småskador, åsknedslag, stöld, brand eller annan orsak som kommer från yttre påverkan m.m.
  4. Om produkten har serienummer så gäller bara garantin om produktens serienummer fortfarande är synligt.
  5. Om undersökning visar att det är ett fel som inte täcks av garantin eller att det inte är något fel på produkten så debiteras du fraktkostnad tur och retur samt eventuell felsökningsavgift.

Företag

Om du beställer på Dogger.se som näringsidkare tillämpas köplagen.

Force majeure

Dogger AB är inte skyldigt att fullgöra avtal om köp i fall där extraordinär oförutsägbar händelse eller omständighet utanför vår kontroll, som rimligen inte kunnat motverkats, medför att köp, leverans eller annan förpliktelse inte kan fullgöras. Detsamma gäller om sådan omständighet väsentligen försvårar eller försenar fullgörande av skyldighet väsentligen, varpå du som konsument och Dogger AB har rätt att häva påverkat avtal om köp.

Frågor, klagomål eller tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundservice. Om tvisten kvarstår tillämpar vi så kallad alternativ tvistlösning och följer beslut från alternativa tvistlösningsorgan. I Sverige kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) genom att skicka ett brev till Box 174, 101 23 Stockholm eller göra en digital anmälan på www.arn.se. Du har även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning.